ص-ر-ا-ط نه سراط

سلام

اين پست رو با عجله بعد از نظري كه دوستم آرمان توي پست قبلي گذاشته بودند ارسال كردم.

آرمان جان، گاهي وقت ها استفاده از واژه هايي مثل صكص به جاي س-ك-س توي وبلاگ ها و وبسايت ها ضروريه. به گمونم بايد من كلمه ي «سراط» رو توي گيومه ميذاشتم كه منظورم رو بهتر منتقل كنم. اگر به انتهاي متن دقت كني نوشتم روابط عمومي ... و فكر كنم اين به وضوح بيان كنه كه من از نوشتن اين مطلب چه منظور و هدفي داشتم. از اونجا كه ربات جديد ف-ل-ترينگ مخ-ابرات خيلي فعاله و كلمه هاي مشكوك رو پيدا ميكنه من به اجبار بايد اين متن ها رو اينطوري بنويسم كه درگير ف-لت-رينگ نشم. من خداي نكرده قصدم مسخره كردن دين خدا يا خداوند نيست. من از نوشتن اين مطلب منظور كاملا متفاوتي داشتم كه اصلا به دين ربطي نداره. تو اين مطلب من دين به سي-است گره خورده... اميدوارم منظورم رو درك كني.

(لطفا براي بهتر خوندن - هاي بين حروف رو حذف كنيد)

موفق باشید