نوستالوژی

  • سالار، من دوست دارم.
  • دوسم داری یا عاشقمی؟
  • عاشقتم.
  • مطمئنی عاشقمی؟
  • نمی دونم.
  • خداحافظ.
  • خداحافظ.