سال نو مبارک:۱۳۸۷!

سال وحشتناک و خشنی بود! امروز سال 87 شروع شد، با خوشی شروع شد امیدوارم با خوشی هم تموم شه... ! گرمترین تبریک ها رو از طرف من پذیرا باشید. امیدوارم موفق باشید و سرزنده.

بدرود