فارسی نیوز 2.5

فارسی نیوز 2.5 منتشر شد http://www.farsinewsteam.com http://forum.farsinewsteam.com/index.php?showtopic=23از هیجان نمیدونم چی بگم!