ایران ASP.NET هم رفت

سلام با این که یکی از دیگر از رقیبان PHP هم وداع گفت ، جای شادمانی نیست، چون همیشه با رقیب با خود را مقایسه کرد. شخصا از تعطیل شدن سایت IranAsp.Net ناراحت شدم... مقاله "سایت ها آنلاین میمیرند" نوشته مدیر این سایت را در این زمینه مطالعه کنید بدرود